Podmínky využívání služeb informačního serveru MileneckyAzyl.cz

14. 08. 2013

Podmínky využívání služeb informačního serveru MileneckyAzyl.cz

1. MileneckyAzyl.cz je provozován společností Konzultanti.cz s.r.o., IČ 28162447, DIČ CZ28162447, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, dále jen MileneckyAzyl.cz

2. MileneckyAzyl.cz se zavazuje věnovat informačnímu portálu umístěnému na internetové adrese MileneckyAzyl.cz s maximální péčí.

3. MileneckyAzyl.cz neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky označené jako „Doporučuje“, či obdobně, zejména v sekci Milenecký azyl, jsou placenou službou. MileneckyAzyl.cz umožňuje mimo jiné zveřejňovat a nabídky a poptávky zboží a služeb a fyzických i právnických osob, ať již podnikajících, či nikoliv, dále jen Návštěvníků. MileneckyAzyl.cz nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost zveřejňovaných informací, zejména inzerátů nabízených služeb, či předmětů.

 4. MileneckyAzyl.cz si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v textech článků či inzerátů a článek, popis, či inzerát vůbec nezveřejnit, případně jej odstranit z MileneckyAzyl.cz, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce MileneckyAzyl.cz, nebo dobrými mravy. 

5.  Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců, poté může a nemusí být smazán. Maximální počet vložení inzerátů nesmí přesáhnout rozumnou míru. Návštěvník si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí o to požádat MileneckyAzyl.cz. Na MileneckyAzyl.cz je zakázána inzerce nesouvisející s oblastí azylu pro milence, či nerespektující etickou stránku věci. Dále si vyhrazuje právo neuveřejnit inzeráty nabízející, či poptávající webové stránky, a stejně tak nezobrazovat inzeráty stejného, či velmi podobného znění, které jsou, či se objeví kdekoliv na internetu. Dále si MileneckyAzyl.cz vyhrazuje právo nezobrazit inzeráty s malou přidanou hodnotou typu "Provozujeme milenecký azyl v tom a tom městě, více informací zde..... ", stejně jako nezobrazit inzeráty (zejména typu "nabídka", které nejsou uvedené v katalogu mileneckých azylů umístěných zde: http://milenecky-azyl.mileneckyazyl.cz/

6. MileneckyAzyl.cz neodpovídá za činnost Návštěvníků služeb AzylProMilence.cz, ani za způsob, jakým informace ze serveru MileneckyAzyl.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb MileneckyAzyl.cz Návštěvníky, či jinými osobami. MileneckyAzyl.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by návštěvníkům nebo jiným osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním (či dočasné nemožnosti využívat) služeb MileneckyAzyl.cz

 7. Návštěvník souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že MileneckyAzyl.cz je oprávněn zasílat Návštěvníkům zprávy, obsahující informace o novinkách, které AzylProMilence.cz nabízí. MileneckyAzyl.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Návštěvníků uvedených zejména v inzerátech, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek jinou osobou. Návštěvník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. MileneckyAzyl.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

O nás

Internetové stránky MileneckýAzyl.cz Vám poradí s kontakty na milenecký azyl ve Vašem okolí. všechny milenecké azyly prověřujeme a řadíme do správné lokality.

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.mileneckyazyl.cz pište na info@mileneckyazyl.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference